Opis

Autor u ovom članku govori o nekim adabima kojih se treba pridržavati musliman kada krene na put, dok putuje i kada se vrati sa puta, u svjetlu Kur’ana i sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Vaše mišljenje