Adabi kihanja

Opis

Autor u ovom članku govori o nekim adabima kojih se treba pridržavati musliman kada kihne ili čuje drugog da kihne, u svjetlu Kur’ana i sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Download
Vaše mišljenje