Adabi posjete bolesniku

Opis

Autor u ovom članku govori o nekim adabima kojih se treba pridržavati musliman kada posjeti bolesnika, u svjetlu Kur’ana i sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Download
Vaše mišljenje