Šta se čini kad se zakasni na početni tekbir?

Opis

Ovaj članak odgovara na pitanja: "Šta se čini kad se zakasni na početni tekbir? Kada se stiglo na neki rekat?".

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu