Šta znaš o ponašanju Allahovog Poslanika prije objave?

Vaše mišljenje