Živjeti sa halalom

Opis

Podstiče daija na zarađivanje halal imetka a ostavljanje svega što je haram u cijelosti ili djelimično, ili vodi ka haramu.

Download

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje