Opis

Predavanje o smrti koja je odredište svih živih bića, kao i o smrtnim mukama i stavu islama o tome.

Vaše mišljenje