Opis

Ovaj audio klip objašnjava stvari sa kojima je dozvoljeno uzimati tejemum, spominjući dva stava islamske uleme po tom pitanju i njihove dokaze.

Vaše mišljenje