Vrijednost mjeseca muharrema i Ašure

Predavač : Emir Demir

Revizija: Sedad Mandžuka

Opis

Vrijednost mjeseca muharrema, propis i vrijednost posta na dan Ašure.

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje