Opis Džehennema

Opis

Opis Džehennema, kazne u njemu i stanovnika Vatre oslanjajući se na tekstove Kur’ana i vjerodostojnih hadisa.

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje