Opis

Ovaj audio klip spominje uslove ili šartove koje je potrebno ispuniti da bi potiranje po mestvama bio validno, spominjući dokaze islamske uleme o tome.

Vaše mišljenje