Komentar 40 Nevevijevih hadisa

Opis

Komentar jednog od najpoznatijih metnova u hadisu, metn koji u sebi sadrži 42 hadisa a svaki hadis je za sebe veliko pravilu u Islamu gdje svaki vjernik treba da zna propise vezane za njih.

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje