Razumski dokazi o postojanju Allaha Uzvišenog

Opis

Allah Uzvišeni je oduvijek i zauvijek. Na to ukazuje zdrav razum, kao i sve stvoreno. U ovom audio predavanju daija spominje nekoliko nepobitnih razumskih dokaza, o postojanju Allaha Uzvišenog.

Vaše mišljenje