Ihsan ili savršenost u vjeri

Opis

U ovom audio predavanju daija objašnjava definiciju i spominje vrijednosti ihsana, ili temeljitosti i preciznosti u vjeri i životu muslimana.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: