Muslimanska porodica na zapadu

Opis

Savjeti svakom muslimanu i muslimanki koji žive u neislamskim državama kako da odgoje sebe i svoju djecu, i usklade svoj život u granicama Šerijata.

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje