Na čemu izgraditi svoj život ?

Opis

U ovom audio predavanju daija objašnjava na kojim temeljima, treba i mora svaki musliman izgraditi svoj život i svoju porodicu odgajati, a samim tim i kompletno društvo u kome živi.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: