Naučio me život u okrilju islamske akide

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava nekoliko veoma bitnih pravila u islamskoj akidi ili vjerovanju, koja pomažu vjerniku da na najbolji način prebrodi sve životne situacije.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: