Riječi i djela

Opis

U ovom audio predavanju daija napominje sve muslimane da njihove riječi budu u skladu sa njihovim djelima, te da je islam danas, potreban ljudi čije riječi prelaze u djela, a ne ljudi čija su djela samo riječi.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: