Trud i zalaganje na Dunjaluku

Opis

U ovom audio predavanju daija objašnjava kakav treba bude odnos muslimana spram Dunjaluka, kao i rada za ovaj i onaj svijet.

Download

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje