Optimizam

Opis

U ovom audio predavanju daija objašnjava da je pesimizam zabranjen vjerniku, i da on u svakoj situaciju mora biti optimista. Zašto je to tako, poslušajte u ovom predavanju.

Download

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje