Opis

U ovom audio predavanju daija ukazuje na zadaću koju je Allah Uzvišeni dao Ummetu Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, a posebno omladini.

Vaše mišljenje