Opis

Kratki komentar na hadis Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u kome kaže: ”Stidite se Allaha istinskim stidom! Ashabi rekoše; Mi se stidimo Allaha, hvala Allahu, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče; Nije to pravi stid! Pravi stid je, da sačuvaš svoju glavu, i ono šta se u nju smješta, i stomak i ono što se stavlja u njega, i da se sjećaš smrti i patnji koja dolazi sa njom, i onaj ko želi ahiret, ostavit će ovaj svijet (Dunjaluk), ko postupi na ovaj način on se stidi istinskim stidom”.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: