O čemu se raspravlja najuzvišenije društvo ?

Predavač : Emir Demir

Revizija: Sedad Mandžuka

Opis

U ovom audio predavanju daija komentariše hadis Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kojeg prenosi Muaz ibn Džebel, Allah je sa njim zadovoljan, u kome nas Allahov obavještava o čemu raspravlja najuzvišeniji skup meleka (meleu-l-e’ala) – skup meleka koji po odredbi Allahovoj povremeno razgovara na nebu o budućnosti i onome što im je Allah Uzvišeni , dopustio da znaju.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu
Vaše mišljenje