Opis Dženneta

Predavač : Emir Demir

Revizija: Sedad Mandžuka

Opis

U ovom audio predavanju daija spominje i objašnjava nekoliko hadisa u kojima je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opisao Džennet.

Vaše mišljenje