Vjernik između straha, ljubavi i nade

Predavač : Emir Demir

Revizija: Sedad Mandžuka

Opis

U ovom audio predavanju daija objašnjava jedan od osnovnih temelja u životu vjernika, a to je da on živi između straha od Allahove kazne i nade u Njegovu milost.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: