Opis

U ovom audio predavanju daija objašnjava jedan od osnovnih temelja u životu vjernika, a to je da on živi između straha od Allahove kazne i nade u Njegovu milost.

Vaše mišljenje