Allahova kazna

Opis

Poslušajte u ovom audio predavanju kako su bili kažnjeni prijašnji narodi, nacije i civilizacije, kao i uzroke njihove propasti.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: