Opasnost jezika

Opis

Savjetuje daija u ovom audio predavanju muslimane da čuvaju svoje jezike. Zaista Allah Uzvišeni kaže: „ on ne izusti nijednu riječ, a da pored njega nije prisutan onaj koji bdije“.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: