Smilovao se Allah milostivim

Opis

Milost Allaha Uzvišenog je velika. On je Milostivi, Samilosni. On je uzvišeni milost podijelo na stotinu dijelova, jedan dio je podijelo na sa Svoja stvorenja, a ostale je zadržao za Sebe.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: