Osobine pripadnika Elhi sunneta vel džemata

Opis

Predavanje koje nam daje opis Spašene skupine i sljedbenika hadisa Allahova Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem, i džemata muslimana.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: