Ljubav i mržnja u ime Allaha

Opis

U ovom audio klipu daija govori o ljubavi i mržnji u ime Allaha, subhanehu ve te’ala, jer vjernik kada voli, voli u ime Allaha, a i kada mrzi, mrzi u ime Allaha.

Vaše mišljenje