Islamski stav spram razilaženja

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava šta se podrazumijeva pod razmimoilaženjem u šerijatskom pravu. Zatim objašnjava da li postoji pohvalno razmimoilaženje, i kakav treba da bude stav običnog muslimana spram prisutnog razmimoilaženja u šerijatskom pravu.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: