Ustrajnost na Pravom putu

Opis

U ovom audio predavanju daija objašnjava hadis kojeg prenosi Ebu-‘Amr Sufjan ibn-Abdullah, Allah je zadovoljan sa njim, da je rekao: ”O Allahov Poslaniče, reci mi nešto o islamu da nakon tebe ne pitam više nikoga o tome. Reče: ”Reci: vjerujem u Allaha; zatim ustraj!” (Hadis bilježi Muslim).

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu