Allahovo obećanje

Opis

Čovjek treba da iz svega što se oko njega dešava uzme pouku. Tako može vidjeti da je Allahovo obećanje koje je dao vjernicima istinito, a isto tako vidjeće da je obećanje koje je dao nevjernicima takođe istinito.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu