Korupcija

Opis

Upozorenje na jedan od velikih grijeha kojeg je Allah zabranio i Njegov Poslanik sallalahu alejhi ve sellem, a koji je, kako vidimo svaki dan, sve više rasprostranjen na našim prostorima.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: