Loši potomci

Opis

Uzvišeni Allah, subhanehu ve te’ala, nam u Kur’anu opisuje šta se desilo sa prijašnjim generacijama, i kako su to oni zaslužili Allahovu kaznu. Kaže Allah Uzvišeni u suri Merjem, 59. ajet: „ A njih smijeniše zli potomci, koji molitvu napustiše i za požudama pođoše; oni će sigurno zlo proći“. Pa se čuvajmo da ne budemo kao i oni.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu