Niko od vas neće vjerovati sve dok...

Opis

U ovom audio predavanju daija ukratko objašnjava hadis kojeg prenosi Enes b. Malik, Allah je zadovoljan sa njim, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Niko od vas ne vjeruje, sve dok mu ne budem draži od njegovog roditelja, od njegovog djeteta i od svih ljudi." Hadis bilježe Buharija i Muslim.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: