Pomirenje među ljudima

Opis

Zaista je od najvećih ibadeta pomiriti dva brata muslimana. Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Hoćete li da vas obavijestim o nečemu vrednijem od stepena namaza i posta i sadake?”, upitao je Poslanik ashabe. “Naravno da hoćemo, Allahov Poslaniče!”, rekoše. “Izmirenje ljudima, jer doista je zavađanje ljudi ‘halika’, nešto što poništava djela.” (Ebu Davud, Sahihu Džamia, hadis je sahih).

Download
Vaše mišljenje