Prepreke na putu upute

Opis

Potpuna Allahova blagodat se ogleda u dvjema stvarima: uputa i Allahova milost. U upravo zbog toga neizmjerna je čovjekova potreba da moli Allaha uzvišenog da ga Svojom milošću uputi i učvrsti na pravom putu, i da sačuva iskušenja koja će ga odvratiti sa pravog puta.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: