Rububijet

Opis

U ovom audio predavanju saznajte nešto više o jednom od ruknova ili stubova ispravnog vjerovanja u Allaha, subhanehu ve ta’ala, o tevhidu-r-rububijeh.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu