Tevekkul ili oslanjanje na Allaha

Opis

U ovom audio predavanju daija ukazuje bitnost i odlike čvrstog oslanjanja na Allaha Uzvišenog, u svim životnim situacijama.

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje