Tevekkul ili oslanjanje na Allaha

Opis

U ovom audio predavanju daija ukazuje bitnost i odlike čvrstog oslanjanja na Allaha Uzvišenog, u svim životnim situacijama.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: