Zabranjena saradnja sa nevjernicima

Opis

Poslušajte u ovom predavanju koje su to stvari u kojima nije dozvoljeno sarađivati i prijateljevati sa nevjernicima.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: