Zabranjena saradnja sa nevjernicima

Opis

Poslušajte u ovom predavanju koje su to stvari u kojima nije dozvoljeno sarađivati i prijateljevati sa nevjernicima.

Download

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje