Boj se licemjerstva

Opis

Kaže Allah Uzvišeni u 145-tom ajetu sure En-Nisa (Žene): „Licemjeri će na samom dnu Džehennema biti i ti im nećeš zaštitnika naći“. Ovaj ajet je i više nego dovoljan da svaki čovjek preispita svoje srce i postupke.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu