Sihir

Opis

Saznajte u ovom audio predavanju nešto više o sihiru, vradžbinama, i džinsko-šejtasnkom svijetu, kao i o njihovom utjecaju na čovjeka i njegov život.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: