Specifikacija džinsko-šejtanskih vesvesa

Opis

Saznajte u ovom ciklusu audio predavanja nešto više o sihru, vradžbinama, i džinsko-šejtasnkom svijetu, kao i o njihovom utjecaju na čovjeka i njegov život, te o načinima zaštite od svakog utjecaja i straha od ovog nama nepoznatog svijeta.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu