Emanet i evropsko prvenstvo

Opis

Kada čovjek očisti svoju dušu od slijeđenja strasti, i ispuni je svjetlom imana, biva istinski vjernik. Tada shvata veličinu emaneta koji je preuzeo na sebe, i vidi da je jedino ono sa čime je Allah Uzvišeni zadovoljan vrijedno njegove pažnje, vremena i truda.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: