Pozivanje na dobro a odvraćanje od zla

Opis

Naređivanje na dobro i odvraćanje od zla je jedna od posebnih i najbitnijih odlika koje su date ovom ummetu. Kaže Allah Uzvišeni: „Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete“.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: