Prisjećanje na smrt

Opis

U ovom audio predavanju daija nas podsjeća na smrt, smrt koju će svako stvorenje okusiti. Kaže Allah Uzvišeni u Kur’anu plemenitom: „Svako živo biće će smrt okusiti! I samo na Sudnjem danu dobićete u potpunosti plaće vaše, i ko bude od vatre udaljen i u Džennet uveden – taj je postigao šta je želio; a život na ovome svijetu je samo varljivo naslađivanje.“ (Ali-’Imran: 185).

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: