Kaburska iskušenja

Predavač : Samir Avdić

Revizija: Sedad Mandžuka

Opis

Kabur u uvjerenju muslimana je bašta od džennetskih bašti ili provalija od džehennemskih provalija. Allah ga je učinio prelazom između dva života, te je poput stanice ili čekaonice.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: