Kaburska iskušenja

Predavač : Samir Avdić

Revizija: Sedad Mandžuka

Opis

Kabur u uvjerenju muslimana je bašta od džennetskih bašti ili provalija od džehennemskih provalija. Allah ga je učinio prelazom između dva života, te je poput stanice ili čekaonice.

Download
Vaše mišljenje