Kome pripada uputa ?!

Predavač : Samir Avdić

Revizija: Sedad Mandžuka

Opis

Koga Allah uputi na pravi put, nema onog ko će ga na stranputicu odvesti, a koga on, subhanehu ve te’ala, pravedno u zabludi ostavi, nema onog ko će ga na pravi put uputiti.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: