Propisi o braku i razvodu

Opis

U ovom ciklusu audio predavanja daija detaljno objašnjava šerijatsko-pravne propise braka, od samog sklapanja braka, stvarima koje mu prethode, pa do propisa koji se tiču razvoda braka.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu